ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne
Opłaty loklane
Opłaty lokalne

Sprawdź, czy zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową płacimy, gdy rejestrujemy się dla potrzeb VAT, składamy pełnomocnictwo do akt, zawieramy małżeństwo, chcemy zatwierdzić projekt budowlany, przedłużamy koncesję na sprzedaż alkoholu, staramy się o duplikat książeczki wojskowej lub po prostu potrzebujemy jakiegoś zaświadczenia.

Sprawdź, co podlega opłacie skarbowej, jaka jest jej wysokość, gdzie i ile należy zapłacić oraz kiedy można wnosić o zwrot opłaty skarbowej.

poniedziałek, 14 listopada 2011 18:59

Niższa stawka opłaty skarbowej od 2012

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od 2012 r. nastąpi obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

czwartek, 20 października 2011 10:48

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2012

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Minister Finansów podpisał obwieszczenie z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.

środa, 12 października 2011 10:23

Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

Napisane przez Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy należy pobierać opłatę targową od automatów z grami, wesołych miasteczek które są na sezon letni rozstawiane na dzierżawionych gruntach od robienia tatuaży, od usług gastronomicznych?

Strona 2 z 5
powrót Podatki Opłaty lokalne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________