ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne
Opłaty loklane
Opłaty lokalne

piątek, 20 maja 2011 17:01

Opłata targowa. Zmiana definicji targowiska 2011

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Z dniem 19 czerwca 2011 r. zmienia się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej opłaty targowej. Opłacie targowej nie będzie podlegać jedynie sprzedaż w budynkach i ich częściach.

wtorek, 05 kwietnia 2011 11:25

Opłata targowa a podatek od nieruchomości

Napisane przez Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Jesteśmy kupcami z targowiska w Szczecinie. Bardzo niepokoi nas zmiana w ustawie o podatkach i o opłatach lokalnych. Dotychczas płaciliśmy podatek od nieruchomość, natomiast nie płaciliśmy opłaty targowej. Czy teraz będziemy podwójnie opodatkowani? Przy dzisiejszych obrotach dla nas dodatkowa opłata to być albo nie być.

W piśmie z dnia 15 września 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającego poniesienie szkody przez przedsiębiorcę w wyniku powodzi.

W piśmie z dnia 27 września 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się w sprawie możliwości zmniejszenia lub całkowitego zniesienia opłaty skarbowej należnej za zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez gospodarstwa domowe.

środa, 20 października 2010 09:07

Nowe zasady określania opłaty targowej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który znajduje się w Sejmie, w nowy sposób określa przedmiot opodatkowania opłatą targową.

Według niego opłata targowa będzie pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach określonych w uchwale rady gminy, zwanych targowiskami.

poniedziałek, 14 czerwca 2010 19:14

Tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Jest tekst jednolity ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Znajdziesz go w Dzienniku Ustaw nr 95 poz. 613.

Strona 3 z 5
powrót Podatki Opłaty lokalne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________