ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne
Opłaty loklane
Opłaty lokalne

czwartek, 06 maja 2010 22:11

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zgodnie z wyrokiem z dnia 19 listopada 2004 r. WSA w Warszawie obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje z mocy prawa.

czwartek, 06 maja 2010 22:03

Opłata targowa przy sprzedaży z samochodu

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opłata targowa pobierana jest od samej czynności sprzedaży na targowisku, to w jaki sposób podatnik dokonuje sprzedaży na targowisku (ze stołu, z leżaka, czy z pojazdu samochodowego) dla określenia zobowiązania w opłacie targowej jest bez znaczenia (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2006 r.).

czwartek, 06 maja 2010 21:55

Prawo gminy do poboru opłaty targowej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Prowadzenie sprzedaży na targowisku oznacza sprzedaż przez każdego, kto oferuje klientowi wystawiony przez siebie towar.

czwartek, 06 maja 2010 21:48

Opłata targowa a opłata za wjazd

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko, chodzi tu o wszelkiego rodzaju opłaty za wjazd, wejścia na teren targowiska itp., których obowiązek wnoszenia wynika z przepisów szczególnych.

czwartek, 06 maja 2010 21:35

Opłata targowa od dostawy dla jednego odbiorcy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opłata targowa jest opłatą dzienną i powinna być pobierana jeden raz dziennie.

czwartek, 06 maja 2010 18:07

Kosiarka wystawiona przed sklepem. Opodatkować!

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Według interpelacji poselskiej z dnia 19 marca 2010 r. niektóre urzędy miejskie żądają od przedsiębiorców uiszczania opłaty targowej za sam fakt eksponowania towarów przeznaczonych na sprzedaż przed lokalem sklepu, twierdząc, że takie działanie wyczerpuje znamiona działalności targowej.

Strona 5 z 5
powrót Podatki Opłaty lokalne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________