ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Opłata skarbowa od zaświadczenia

środa, 07 kwietnia 2010 18:30

Opłata skarbowa od zaświadczenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek.

Zaświadczeniem jest, między innymi, poświadczenie zgodności kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej. Poświadczenie to podlega opłacie skarbowej, jeżeli stanowi rezultat działania organu, podjętego na wniosek konkretnego podmiotu.

Producent rolny składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zobowiązany jest załączyć faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku gdy organ administracji publicznej poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach ciążącego na nim obowiązku, poświadczenie to następuje z urzędu, a zatem opłacie skarbowej nie podlega (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 lutego 2010 r.).

 

 

powrót Podatki Opłaty lokalne Opłata skarbowa od zaświadczenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________