ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Przebywający w szpitalach uzdrowiskowych nie płacą opłaty uzdrowiskowej

piątek, 12 kwietnia 2013 11:27

Przebywający w szpitalach uzdrowiskowych nie płacą opłaty uzdrowiskowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie ma podstaw do różnicowania szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych. Tak uznał w wyroku z dnia z 14 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się za pobyt w szpitalu, za który należy uznać także szpital uzdrowiskowy. Szpital jest pojęciem zbiorczym, szerszym, które obejmuje różne jego rodzaje. Posłużenie się zwrotem szpital, czy to w art. 2 ust. 1 pkt 1 poprzednio obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej czy to art. 2 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, czy art. 8 ustawy o działalności uzdrowiskowej, czy też w najbardziej istotnym dla rozpoznawanej sprawy art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie stwarza żadnych podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy też miejsce ich świadczenia.

Sąd wskazał, że to nie burmistrzowie gmin uzdrowiskowych, lecz ustawodawca decyduje o zakresie poboru takich opłat, a przepisami odrębnymi są tu przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które w art. 17 ust. 2 pkt 2 przewidują zwolnienie od tych opłat osób przebywających w szpitalach, nie czyniąc tu wyjątku dla szpitali uzdrowiskowych.

uzasadnieniu Sąd wskazał, że porównanie zakresu świadczeń szpitala w pojęciu ogólnym z zakresem świadczeń szpitala uzdrowiskowego, pozwala przyjąć, że te zakresy się pokrywają, co do podstawowych funkcji, a na szpital uzdrowiskowy nałożono dodatkowe zadania z uwagi na funkcjonowanie na obszarze uzdrowiska.

Według Sądu w żadnym razie szpital uzdrowiskowy, poprzez wykonywanie takich charakterystycznych tylko dla tego rodzaju szpitala zadań, nie traci przymiotu szpitala. Nie ma zatem podstaw do różnicowania na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych szpitali w pojęciu ogólnym od innych szpitali o charakterze specjalistycznym, w tym od szpitali uzdrowiskowych.

powrót Podatki Opłaty lokalne Przebywający w szpitalach uzdrowiskowych nie płacą opłaty uzdrowiskowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________