ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Zmiany stawek opłaty skarbowej

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 10:43

Zmiany stawek opłaty skarbowej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 27 kwietnia 2013 r. wejdą w życie zmienione stawki opłaty skarbowej. Zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 455) zmieni się wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i niektóre jej stawki.

Określone zostały także nowe stawki opłaty skarbowej. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin określono w kwocie 220 zł.

Uregulowano również wysokość opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, a także prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, które nie są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość opłaty pobieranej za dokonanie wpisu będzie taka sama jak w przypadku analogicznego wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Opłaty za decyzję w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz w sprawie zmiany zakresu wydanego upoważnienia pozostają na dotychczasowym poziomie, tj. odpowiednio 5.000 zł i 1.000 zł. Obecnie wysokość tych opłat wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz.U. mr 99, poz. 833).


Wprowadzono także opłatę skarbową za czynności w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania ocen lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin w wysokości 1.000 zł oraz opłaty za zmianę zakresu tego upoważnienia - 500 zł. Powyższe kwoty zostały określone na podstawie kalkulacji kosztów związanych z udzieleniem i zmianą ww. upoważnienia.

 

powrót Podatki Opłaty lokalne Zmiany stawek opłaty skarbowej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________