ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty loklane

Od dnia 1 lipca 2013 r. pojawi się nowa opłata lokalna na rzecz gminy. Opłata za gospodarowanie odpadami. Rada gminy określi w drodze uchwały wysokość obwiązującej na jej terenie opłaty.

Opublikowane w Opłaty lokalne
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________