ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: sprzedaż towarów
Opłaty loklane

Opłata targowa może być pobierana wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż, bez względu na to, czy jest to targowisko samorządowe, czy prywatne, i to niezależnie od innych opłat wprowadzonych przez osoby prowadzące targowisko.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Od 2013 r. limit obrotu, powyżej którego trzeba prowadzić kasę rejestrującą w przypadku sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – wynosi 20.000 zł. Limit ten zmalał w stosunku do obowiązującego w 2012 r., gdyż wynosił wcześniej 40.000 zł.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 14 stycznia 2013 09:19

Kurs waluty do przeliczenia sprzedaży przez Internet

Pytanie: Osoba fizyczna sprzedaje produkty poprzez internet w walutach obcych, za które klienci dokonują wpłat poprzez system PayPal. System ten automatycznie przelicza kwotę waluty na złote według swojego kursu (jest on niższy niż kurs NBP). Dla udokumentowania sprzedaży wystawiane są faktury VAT, na których uwidoczniona jest kwota w walucie oraz kwota w złotych, a ponadto podany jest również kurs waluty zastosowany przez PayPal (system dokonuje przewalutowania należności  automatycznie w momencie wpływu zapłaty od klienta).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:27

Sprzedaż towarów po likwidacji firmy

Związek wyprodukowanego towaru w trakcie działalności gospodarczej z tą działalnością nie trwa w nieskończoność. Organy podatkowe nie mogą automatycznie nakładać na podatnika obowiązku rozliczenia VAT tylko dlatego, że sprzedaje rzeczy wyprodukowane w firmie 8 lat po jej likwidacji.

Tak orzekł w wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1449/11).

Opublikowane w VAT
środa, 12 października 2011 10:23

Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

Czytelnicy pytają: Czy należy pobierać opłatę targową od automatów z grami, wesołych miasteczek które są na sezon letni rozstawiane na dzierżawionych gruntach od robienia tatuaży, od usług gastronomicznych?

Opublikowane w Opłaty lokalne
czwartek, 06 maja 2010 15:39

Sprzedaż kolekcji

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży elementów kolekcji, dokonanej po upływie pół roku od ich nabycia, nie są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychodami z odpłatnego zbycia innych rzeczy. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 16 grudnia 2009 r.).

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: sprzedaż towarów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________