ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: stawka podatku od nieruchomości
Opłaty loklane

W 2015 r. będą obowiązywać nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Pytanie: Jaka stawka podatku od nieruchomości powinna zostać zastosowana?

Na nieruchomości została ustanowiona służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki sąsiadującej, polegająca na tym, że ww. osoby mają prawo korzystania z ujęcia wodnego i przyłącza elektroenergetycznego znajdującego się na tej nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej i sam nie korzysta z tej nieruchomości. Ponosi natomiast koszt podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz konserwacji ujęcia wodnego (hydrofornia) i przyłącza energetycznego.

 

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
czwartek, 11 października 2012 14:57

Stawka podatku od nieruchomości od piwnicy

Sprawdź, kiedy piwnica podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i według jakiej stawki.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Urządzenia związane z funkcjonowaniem budowli są elementem składowym budowli i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak uznał w interpretacji indywidualnej Burmistrz Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Współwłaściciel działki, choć sam nie prowadzi działalności, odprowadzi wyższy podatek od nieruchomości, gdy wykorzystuje ją też spółka. Tak w wyroku z dnia 6 września 2012 r. uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 188/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

W interpelacji nr 6961 z dnia 12 lipca 2012 r. do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania kategorii „budynków pozostałych”, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grupa posłów wystąpiła z sugestią zmiany stawek podatku od nieruchomości. Posłowie chcą opodatkować (wyżej) części budynków pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Budynek wykorzystywany przez przedsiębiorcę na cele prowadzenia działalności gospodarczej (prywatnego domu opieki społecznej) nie może być opodatkowany jako budynek mieszkalny.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 06 marca 2012 10:12

Stawka podatku od domków letniskowych

O wysokości stawki podatku od nieruchomości decyduje funkcja użytkowa budynku. Budynek letniskowy może mieścić się w kategorii budynków mieszkalnych, gdy jest wykorzystywany dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właściciela (posiadacza) i jego bliskich.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Aby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 stycznia (I SA/Gd 932/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
Strona 1 z 2
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: stawka podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________