ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: targowisko
Opłaty loklane

Opłata targowa może być pobierana wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż, bez względu na to, czy jest to targowisko samorządowe, czy prywatne, i to niezależnie od innych opłat wprowadzonych przez osoby prowadzące targowisko.

Opublikowane w Opłaty lokalne
czwartek, 22 marca 2012 12:27

Namiot a podatek od nieruchomości

Namiot - jako tymczasowy obiekt budowlany - nie może zostać uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tymczasowy obiekt budowlany (namiot) nie może zostać zaliczony do budynków albowiem ten wymaga, aby obiekt budowlany był trwale związany z gruntem oraz posiadał fundamenty. Namiot cech tych nie posiada. Tak uznał w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 2242/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprzedaż poza wyznaczonym przez organy gminy targowiskiem będzie karana grzywną. Taka zmiana zaczęła obowiązywać w Kodeksie wykroczeń.

Opublikowane w Inne
środa, 12 października 2011 10:23

Opłata targowa od wesołych miasteczek i cyrków

Czytelnicy pytają: Czy należy pobierać opłatę targową od automatów z grami, wesołych miasteczek które są na sezon letni rozstawiane na dzierżawionych gruntach od robienia tatuaży, od usług gastronomicznych?

Opublikowane w Opłaty lokalne
środa, 13 lipca 2011 17:04

Opłata targowa 2011. MF wyjaśnia

Od dnia 19 czerwca 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty targowej. Minister Finansów wydał w tej sprawie pismo z wyjaśnieniami.

Opublikowane w Opłaty lokalne

Z dniem 19 czerwca 2011 r. zmienia się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej opłaty targowej. Opłacie targowej nie będzie podlegać jedynie sprzedaż w budynkach i ich częściach.

Opublikowane w Opłaty lokalne
środa, 20 października 2010 09:07

Nowe zasady określania opłaty targowej

Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który znajduje się w Sejmie, w nowy sposób określa przedmiot opodatkowania opłatą targową.

Według niego opłata targowa będzie pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach określonych w uchwale rady gminy, zwanych targowiskami.

Opublikowane w Opłaty lokalne
poniedziałek, 09 sierpnia 2010 19:36

Opłata targowa czy podatek od nieruchomości?

Sprzedaż dokonywana w pawilonie handlowym będącym własnością podatnika jest zwolniona z opłaty targowej. Tak wynika z pisma Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2008 r.

Opublikowane w Opłaty lokalne
poniedziałek, 09 sierpnia 2010 19:32

Sprzedaż w kiosku na targowisku

W przypadku gdy osoba dokonująca sprzedaży na targowisku jest jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości od kiosku i ustawia towar wokół kiosku, w ten sposób, że zajmuje on dodatkową powierzchnię, powinna ona uiszczać opłatę targową za każdy metr zajmowanej dodatkowo powierzchni, zaś jeżeli osoba prowadząca handel w przedmiotowych kioskach, nie jest jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, opłacie targowej będzie podlegała również sprzedaż dokonywana w kiosku.

Opublikowane w Opłaty lokalne
czwartek, 06 maja 2010 22:52

Sprzedaż w pawilonie targowym

Sprzedaż dokonywana w pawilonie handlowym będącym własnością podatnika jest zwolniona z opłaty targowej. Tak uznał Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2008 r.

Opublikowane w Opłaty lokalne
Strona 1 z 2
powrót Podatki Opłaty lokalne Artykuły w etykietach: targowisko

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________