ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PCC
PCC

środa, 08 października 2014 13:08

Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowców?

Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym (chwilówki) posiada następujące kapitały:
1.    Kapitał podstawowy: 100.000,00 zł
2.    Kapitał zapasowy: 500.000,00 zł
3.    Zyski niepodzielone z lat ubiegłych: 1.000.000,00 zł
4.    Zysk za rok 2013: 1.000.000,00 zł
5.    Razem kapitały przed zatwierdzeniem bilansu i wypłaty dywidendy 2.600.000,00 zł.
Zarząd w porozumieniu z wszystkimi udziałowcami (A, B, C, D, E) podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od udziałowca A (posiadającego 35% udziałów) na kwotę 100.000 zł oraz od udziałowca C (15% udziałów) na kwotę 50.000 zł. Odsetki w wysokości 15% od pożyczki mają być wypłacane miesięcznie.

wtorek, 04 marca 2014 14:34

Ustanowienie odpłatnej służebności

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

O opodatkowaniu służebności przesyłu decyduje data podpisania akt u notarialnego.

Sprawdź czy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2004 r. niezgłoszonej do opodatkowania.

piątek, 17 maja 2013 13:28

Kupno mieszkania a wysokość podatku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Stawka podatku dla umowy sprzedaży: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, wynosi 2%.

sobota, 08 września 2012 10:33

Depozyt nieprawidłowy. Sankcyjna stawka podatku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W przypadku powtórnego powstania obowiązku podatkowego od umowy depozytu nieprawidłowego (przechowanie), do opodatkowania tej umowy ma zastosowanie stawka 20% podatku od czynności cywilnoprawnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r., II FSK 2195/10).

Sprawdź sposób opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży sprzętu fotograficznego na aukcjach internetowych zagranicznych.

Strona 1 z 4

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________