ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PCC
PCC

poniedziałek, 09 stycznia 2012 22:33

PCC od sprzedaży rzeczy ruchomych. Transakcje przez Internet

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprzedaż rzeczy przez Internet może powodować obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i nie tylko.

środa, 14 grudnia 2011 12:14

Można uniknąć 20% stawki PCC

Napisane przez Dorota Ryterska, prawnik

Najczęściej to czynności organu zmierzające do wyjaśnienia określonych źródeł finansowania "przymuszają" podatnika do ujawnienia określonych okoliczności sprawy, np. zawarcia umowy pożyczki. Sprawdź, jak nie zapłacić 20% sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

poniedziałek, 28 listopada 2011 16:41

Wierzyciel za granicą. Czy jest PCC od umowy pożyczki?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pożyczka pieniędzy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli prawo majątkowe, które jest jej przedmiotem, wykonywane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro w momencie zawarcia umowy pożyczki wierzyciel ma siedzibę za granicą, więc umowa pożyczki nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak uznał w niedawno wydanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

czwartek, 10 listopada 2011 13:57

Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Prawidłowe jest stosowanie sankcyjnej 20% stawki podatku od pożyczki, która nie została ujawniona wcześniej urzędowi skarbowemu i nie został od niej zapłacony podstawowy podatek w wysokości 2%. Tak uznał w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 836/10).

czwartek, 27 października 2011 12:56

Grunt związany z działalnością gospodarczą

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą powoduje uznanie gruntu za "związany z działalnością gospodarczą". Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2011 r. (III SA/Wa 126/11).

czwartek, 22 września 2011 16:16

PCC od umowy sprzedaży udziałów

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązku podatkowego nie uchyla ani odstąpienie od umowy, ani jej zgodne rozwiązanie.

Nie miał racji podatnik twierdząc, że podatek uiszczony został nienależnie, żadna bowiem z dokonanych czynności nie była umową sprzedaży i nie stanowiła tym samym przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie miał on też racji twierdząc, że skoro warunkiem, aby udziały stały się jego własnością, była zapłata przez niego umówionej ceny, do dnia wskazanego w umowach, a ponieważ umowy te nie zawierały zobowiązania kupującego do zapłaty ceny, co jest niezbędnym elementem składowym każdej umowy sprzedaży, nie doszło w ogóle do ich zawarcia.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 września 2011 r. (II FSK 598/10).

Strona 2 z 4

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________