ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PCC
PCC

wtorek, 14 czerwca 2011 10:05

Pożyczka od rodziców na mieszkanie

Napisane przez Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Chcemy pożyczyć pieniądze od moich rodziców. Czy mój mąż musi podpisać umowę i złożyć deklarację od połowy kwoty pożyczki w celu zwolnienia od podatku, jeśli pieniądze przeznaczymy na wspólny cel, tj. zakup mieszkania?

piątek, 10 czerwca 2011 15:11

Budynek biurowy nie jest budynkiem gospodarczym

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 7 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że budynek biurowy nie może zostać uznany za budynek gospodarczy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 lit c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, i tym samym korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości (II FSK 172/10).

wtorek, 07 czerwca 2011 19:12

Kwota kredytu a wysokość PCC od hipoteki

Napisane przez Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Proszę rozwiać do końca moje wątpliwości. Bank nakazał mi "ustanowienie hipoteki umownej do wysokości 500.000 zł". Czy podatek od czynności cywilnoprawnych muszę zapłacić w wysokości 500 zł? Czy wysokość kredytu w wysokości 250.000 zł ma tu jakieś znaczenie przy obliczaniu PCC?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jeżeli zostaną zawarte dwie umowy hipoteki to istnieje obowiązek uiszczenia podatku z tytułu każdej umowy oddzielnie. Hipoteka obciąża bowiem konkretną nieruchomość. Skoro zatem obciążono dwie nieruchomości to ustanowiono dwie hipoteki.

piątek, 25 marca 2011 14:47

Pożyczka między podatnikami VAT a PCC

Napisane przez Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Spółka będąca podatnikiem VAT udzieliła oprocentowanej pożyczki innej spółce z o.o. będącej podatnikiem VAT. Żadna z tych spółek nie ma w swojej działalności usług pośrednictwa finansowego. Pożyczka udzielona jest po raz pierwszy. Czy od pożyczki należy opłacić PCC? Czy na odsetki należy wystawić fakturę VAT? Uważam, że PCC należy zapłacić oraz wystawić fakturę na odsetki.

piątek, 25 marca 2011 14:43

PCC od umowy pożyczki

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.).

Strona 3 z 4

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________