ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PCC
PCC

piątek, 01 października 2010 12:34

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy a PCC

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W związku z tym, iż spółka jawna wypracowuje zyski, jej wspólnicy zgodnie z podejmowaną przez siebie uchwałą (co roku podczas zatwierdzania sprawozdania finansowego) mogą postanowić o pozostawieniu części lub całość zysku w spółce, zasilając jej kapitał zapasowy.

piątek, 01 października 2010 12:33

Pożyczka od fundatora a PCC

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Czy organizacja pożytku publicznego będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli otrzyma pożyczkę od fundatora?

sobota, 03 lipca 2010 15:44

Wkłady na kapitał własny

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego.

niedziela, 04 lipca 2010 15:01

Hipoteka a PCC

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej podlega jednokrotnemu opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

poniedziałek, 05 lipca 2010 14:56

Tekst jednolity ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Jest tekst jednolity ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

poniedziałek, 05 lipca 2010 14:35

Pożyczka a PCC

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczek. Jednak z zakresu opodatkowania wyłączone są te czynności cywilnoprawne, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT.

Strona 4 z 4

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________