ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: akt notarialny
PCC
wtorek, 04 marca 2014 14:34

Ustanowienie odpłatnej służebności

O opodatkowaniu służebności przesyłu decyduje data podpisania akt u notarialnego.

Opublikowane w PCC
poniedziałek, 07 stycznia 2013 17:01

Zawiadomienie urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny

Pytanie: Chcąc zabezpieczyć przyszłość swojemu dziecku, kupiliśmy z mężem mieszkanie. W akcie notarialnym jest nabycie 1/2 mieszkania przez syna oraz nabycie przez nas - rodziców 1/2 mieszkania do naszego majątku wspólnego. Mieszkanie nabyliśmy od dewelopera w formie aktu notarialnego. Czy nasz syn (18 lat) musi zgłosić ten fakt jako darowiznę do urzędu skarbowego?

Rekompensaty (odszkodowania) wypłacone przez dewelopera nabywcom lokali, zarówno tych na wykonanie napraw wad i usterek, usunięcie skutków zalania jak również w postaci pokrycia części kosztów aktu notarialnego, stanowią przychód po stronie osób je otrzymujących. W konsekwencji deweloper ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 20 lutego 2012 22:05

Problem z ustaleniem co jest przedmiotem darowizny

Jeżeli z treści drugiej umowy darowizny nie wynika, że jest to jej odwołanie, fiskus może ją ponownie opodatkować. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 maja 2011 r. (II FSK 1783/09) wskazał, że akt notarialny korzysta z domniemania nie tylko autentyczności, ale także domniemania zgodności z prawdą tego co, zostało w nim urzędowo stwierdzone.

środa, 19 października 2011 15:14

Darowizna dla rodzeństwa bez podatku!

Jeżeli jeden z małżonków podaruje swojemu rodzeństwu przedmiot należący do wspólnego majątku małżeńskiego, obdarowany nie zapłaci podatku. Gdy czynność prawna została dokonana przez jednego z małżonków, stroną tej czynności jest tylko ten małżonek, który złożył oświadczenie woli.

To bardzo dobra wiadomość dla podatników podatku od spadków i darowizn. Darowizna między rodzeństwem jest bowiem całkowicie zwolniona z tego podatku.

Wprowadzenie zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczących rejestrowania spółki z o.o. drogą elektroniczną pozwoli zarejestrować taki podmiot gospodarczy w ciągu 1 dnia. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 r.

Opublikowane w Inne

Czytelnicy pytają: Zakładasz spółkę z o.o. aby prowadzić biznes? Mimo tzw. jednego okienka, nie jest to proste. Sąd, który na podstawie złożonych przez Ciebie dokumentów powinien zarejestrować Twoją spółkę restrykcyjnie przestrzega prawa. Nie odpuści Ci żadnej pomyłki ani błędu. Co zrobić, gdy sąd zwrócił Ci dokumenty?

Opublikowane w Inne
piątek, 01 października 2010 12:35

Umowa nieodpłatnej renty

Czy dla zachowania zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768), wystarczy zawrzeć umowę nieodpłatnej renty w formie aktu notarialnego? W akcie będzie określona wysokość tej renty i termin wypłaty – raz w miesiącu.

powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: akt notarialny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________