ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: depozyt nieprawidłowy
PCC

W przypadku powtórnego powstania obowiązku podatkowego od umowy depozytu nieprawidłowego (przechowanie), do opodatkowania tej umowy ma zastosowanie stawka 20% podatku od czynności cywilnoprawnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r., II FSK 2195/10).

Opublikowane w PCC

Umowa przechowania środków pieniężnych może skutecznie uchronić przed obciążeniem 75% podatkiem od przychodów nieujawnionych lub nie znajdujących pokrycia w dochodach ujawnionych.

Jeżeli poniesione przez podatnika wydatki nie znajdą pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zasobach wcześniej zgromadzonych opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania - organy podatkowe zakładają, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. orzekł, że organy podatkowe nie mogą skutecznie podważyć, że taka umowa została faktycznie zawarta (I SA/Op 235/12).

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, czy powierzenie środków pieniężnych celem otwarcia lokaty bankowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako depozyt nieprawidłowy.

Opublikowane w PCC
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: depozyt nieprawidłowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________