ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: podmioty powiązane
PCC

Pytanie: Jakie są skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce z o.o. przez jej udziałowców?

Spółka z o.o. zajmująca się pośrednictwem finansowym (chwilówki) posiada następujące kapitały:
1.    Kapitał podstawowy: 100.000,00 zł
2.    Kapitał zapasowy: 500.000,00 zł
3.    Zyski niepodzielone z lat ubiegłych: 1.000.000,00 zł
4.    Zysk za rok 2013: 1.000.000,00 zł
5.    Razem kapitały przed zatwierdzeniem bilansu i wypłaty dywidendy 2.600.000,00 zł.
Zarząd w porozumieniu z wszystkimi udziałowcami (A, B, C, D, E) podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od udziałowca A (posiadającego 35% udziałów) na kwotę 100.000 zł oraz od udziałowca C (15% udziałów) na kwotę 50.000 zł. Odsetki w wysokości 15% od pożyczki mają być wypłacane miesięcznie.

Opublikowane w PCC
środa, 03 września 2014 15:02

Najem budynku i placu na rzecz spółki z o.o.

Pytanie: Jak powinien się rozliczać małżonek wynajmujący nieruchomość stanowiącą współwłasność majątkową małżeńską? Czy drugi z małżonków ma obowiązek zapłaty podatku? Czy spółka, która wynajmuje od małżonków nieruchomość uzyskuje przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Małżonkowie, każdy odrębnie, prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Na działce stanowiącą ich współwłasność, jedno z nich w ramach własnej działalności postawiło budynek handlowy oraz utwardziło plac związany z tym budynkiem. Budynek i plac wynajęła spółka z o.o. utworzona przez oboje małżonków, w zamian za czynsz oraz zwrot kosztów podatku od nieruchomości. Kwota należności czynszowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy oraz podatkiem VAT po stronie współmałżonka wynajmującego. Podatek od nieruchomości  płaci spółka z o.o.

 

Opublikowane w Podatki dochodowe

Nieodpłatnie udzielone gwarancje i poręczenia na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych, pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Tak uznał Minister Finansów, zmieniając interpretację indywidualną w dniu 13 października 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: podmioty powiązane

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________