ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: stawka sankcyjna podatku
PCC

Sprawdź czy trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej w 2004 r. niezgłoszonej do opodatkowania.

Opublikowane w PCC

Postępowanie w sprawie ustalenia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach może prowadzić do stwierdzenia, że nie ma pokrycia dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków w mieniu zgromadzonym w tym roku lub wcześniej. Na tej podstawie podatnik jest obciążany sankcyjną stawką podatku w wysokości 75%.

Udowodnienie otrzymania darowizny może tę stawkę obniżyć do 20% (wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie I SA/Ol 725/11).

środa, 14 grudnia 2011 12:14

Można uniknąć 20% stawki PCC

Najczęściej to czynności organu zmierzające do wyjaśnienia określonych źródeł finansowania "przymuszają" podatnika do ujawnienia określonych okoliczności sprawy, np. zawarcia umowy pożyczki. Sprawdź, jak nie zapłacić 20% sankcyjnej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowane w PCC
czwartek, 10 listopada 2011 13:57

Pożyczka. Skutki nieopłacenia podatku

Prawidłowe jest stosowanie sankcyjnej 20% stawki podatku od pożyczki, która nie została ujawniona wcześniej urzędowi skarbowemu i nie został od niej zapłacony podstawowy podatek w wysokości 2%. Tak uznał w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 836/10).

Opublikowane w PCC
czwartek, 10 marca 2011 13:37

Niezgłoszenie darowizny do opodatkowania

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny pieniędzy do opodatkowania?

powrót Podatki PCC Artykuły w etykietach: stawka sankcyjna podatku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________