ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

poniedziałek, 03 czerwca 2013 13:38

Wymiar podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

 

Norma stanowiąca, że obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach nieruchomości oznacza, że organ podatkowy ustala wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla całej nieruchomości w jednej decyzji, której adresatami są wszyscy współwłaściciele.

Obowiązek ponoszenia podatku od nieruchomości jest jedną z konsekwencji prawnych posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę (inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą). Przedsiębiorca może zaliczyć w koszty podatkowe podatek od nieruchomości jedynie w części, w jakiej uiszcza go za nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

piątek, 26 kwietnia 2013 10:09

Myjnia. Jak zakwalifikować dla podatku od nieruchomości?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Myjnia jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości, ponieważ mieści się w kategorii budowli. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nie tylko części budowlane myjni, ale kompletny obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami a także urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

poniedziałek, 08 kwietnia 2013 14:05

Umowa namju a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy wynajmując swój lokal lub budynek innemu podmiotowi można uwolnić się od podatku od nieruchomości i spisać umowę tak, żeby ten podatek poniósł najemca.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym nie jest zależny od tego czy podatnik ma możliwość władania nieruchomością czy też został tego pozbawiony.

czwartek, 14 marca 2013 11:16

Grunt rolny w posiadaniu przedsiębiorcy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać będą te grunty rolne należące do przedsiębiorcy, które z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zostały wyłączone z produkcji rolnej poprzez czynności faktyczne.

Strona 2 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________