ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

Rada gminy może wprowadzić zwolnienie w podatku od nieruchomości inne niż przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Sprawdź, czy istnieje możliwość zwolnienia z zapłaty podatku od nabycia nieruchomości na rynku wtórnym dla osób w trudnej sytuacji lub osób niepełnosprawnych.

poniedziałek, 21 stycznia 2013 14:45

Drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy drogi, chodniki, place należące do spółdzielni mieszkaniowej i związane z obsługą budynku mieszkalnego podlegają podatkowi od nieruchomości.

wtorek, 15 stycznia 2013 15:22

Namiot a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy namiot podlega podatkowi od nieruchomości.

poniedziałek, 26 listopada 2012 14:20

Definicja „budowli” dla celów podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad zmianą definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości. Problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości doprecyzowania przepisów, w zakresie definicji budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania tym podatkiem (pismo z dnia 11 października 2012 r., SPS-023-8626/12).

Nawet jeśli większa część budynku nie nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na remont i prace adaptacyjne, to podatek od nieruchomości trzeba płacić od całej powierzchni i to według wyższej stawki. Przejściowe niewykorzystywanie przez podatnika nieruchomości lub jej części nie daje podstaw do tego, by do wymiaru podatku od nieruchomości nie miały zastosowania stawki przewidziane dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Sprawdź, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych udostępnianych w drodze umowy pracownikom Służby Leśnej do bezpłatnego korzystania.

Strona 3 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________