ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

Urządzenia związane z funkcjonowaniem budowli są elementem składowym budowli i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak uznał w interpretacji indywidualnej Burmistrz Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

czwartek, 13 września 2012 19:02

Względy techniczne

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Minister Finansów zastanowi się nad doprecyzowaniem pojęcia względy techniczne, które wyłącza opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z prowadzącą działalność gospodarczą osobą prawną, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Współwłaściciel działki, choć sam nie prowadzi działalności, odprowadzi wyższy podatek od nieruchomości, gdy wykorzystuje ją też spółka. Tak w wyroku z dnia 6 września 2012 r. uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 188/11).

W interpelacji nr 6961 z dnia 12 lipca 2012 r. do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania kategorii „budynków pozostałych”, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grupa posłów wystąpiła z sugestią zmiany stawek podatku od nieruchomości. Posłowie chcą opodatkować (wyżej) części budynków pozostałych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

poniedziałek, 20 sierpnia 2012 15:10

Systemy antenowe. Czy podlegają podatkowi od nieruchomości?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy systemy antenowe podlegają podatkowi od nieruchomości.

wtorek, 07 sierpnia 2012 13:59

Opodatkowanie wyciągu narciarskiego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Tak w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1589/10).

Strona 4 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________