ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

poniedziałek, 18 czerwca 2012 18:19

Linie kablowe w kanalizacji kablowej są opodatkowane

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W przypadku, gdy składające się na sieć uzbrojenia terenu przewody - linie kablowe umieszczone zostaną (w uzasadniony sposób) w odpowiedniej kanalizacji kablowej, przewody te i obejmujące je kanalizacje, spełniając samodzielnie przesłanki bycia odrębnymi budowlami, pozostawać będą w funkcjonalnym związku, tworząc całość techniczno-użytkową traktowaną jako jeden obiekt budowlany (wyrok z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, I SA/Bd 1107/11).

poniedziałek, 18 czerwca 2012 17:57

Można złożyć więcej niż jedną deklarację podatkową

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatnik może złożyć więcej niż jedną deklarację w podatku od nieruchomości, skoro dotyczą one więcej niż jednego przedmiotu opodatkowania tym podatkiem.

poniedziałek, 18 czerwca 2012 17:32

Współwłaściciel płaci wyższy podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości wraz z przedsiębiorcą lub innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, obowiązana jest opłacać podatek od nieruchomości według podwyższonych stawek, obowiązujących dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

poniedziałek, 18 czerwca 2012 17:23

Nieruchomość nieprzynosząca dochodu. Podlega podatkowi

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Tak w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 1294/11).

Przesłanką zastosowania obniżonej stawki podatkowej jest nieużyteczność gospodarcza przedmiotu opodatkowania, wynikająca ze względów technicznych. Przesłanki takiej nie stanowi zatem nieużyteczność wynikająca ze względów ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych lub jakichkolwiek innych. Tak w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1492/10).

Fakt, iż właścicielem budynku gospodarczego jest przedsiębiorca, przesądza o istnieniu związku budynku z działalnością gospodarczą. Z tego też względu np. w budynku dwukondygnacyjnym obydwie kondygnacje powinny być opodatkowane najwyższymi stawkami, mimo że tylko na parterze lub w jednym pomieszczeniu na kondygnacji prowadzona jest produkcja, a pozostała część domu stoi pusta. Tak orzekł w wyroku z dnia 28 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 60/12).

Strona 5 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________