ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

czwartek, 22 marca 2012 11:36

Tablica reklamowa. Czy podlega opodatkowaniu?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał czy tablice reklamowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

wtorek, 06 marca 2012 10:12

Stawka podatku od domków letniskowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

O wysokości stawki podatku od nieruchomości decyduje funkcja użytkowa budynku. Budynek letniskowy może mieścić się w kategorii budynków mieszkalnych, gdy jest wykorzystywany dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych właściciela (posiadacza) i jego bliskich.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie poszerzonym (7) podjął uchwałę (II FPS 4/11), w której orzekł, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku wyższej niż garaż, którego własność nie została wyodrębniona (nie ma osobnej księgi wieczystej - nie stanowi samodzielnej nieruchomości lokalowej).

wtorek, 21 lutego 2012 09:32

Grunty rolne należące do przedsiębiorcy

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegać będą te grunty rolne należące do przedsiębiorcy, które z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zostały wyłączone, poprzez czynności faktyczne, z produkcji rolnej.

Wszystkie grunty pod pasem drogowym drogi publicznej i znajdujące się tam budowle niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej są wyłączone z opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają budynki umiejscowione w pasach drogowych. Nie są wyłączone z opodatkowania pasy drogowe dróg wewnętrznych i znajdujące się tam budowle, jeżeli są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku z dnia 3 stycznia 2011 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (I SA/Gl 839/10).

Gminy mogą pobierać podatek od nieruchomości od wartości nie tylko konstrukcji nośnych kolejki (słupów, lin napinających), ale także od urządzeń technicznych mających zastosowanie w wyciągach orczykowych i krzesełkowych (dźwigów, silników, kół napędowych, krzesełek). Tak uznał w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1589/10).

Aby grunt, budynek czy budowla mogły być opodatkowane stawką właściwą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi nastąpić zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie tylko znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy; to samo odnosi się do części budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 10 stycznia (I SA/Gd 932/11).

Strona 6 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________