ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

czwartek, 15 grudnia 2011 20:48

Budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku, budowli lub gruntu przesądza o zakwalifikowaniu ich jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność, iż przedmiot, ze względów technicznych, nie jest i nie może być wykorzystany do prowadzenia tej działalności, musi zostać indywidualnie zbadana i wykazana przy uwzględnieniu stanu faktycznego danej sprawy.

Skoro czasowe niewykorzystywanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej wynika z woli podatnika i podejmowanych przez niego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, decyzji o remontach bądź zmianie sposobu użytkowania, to nie zachodzi przesłanka braku możliwości wykorzystania go do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 kwietnia 2011 r. (II FSK 2128/09).

Od dnia 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywał dłuższy termin dla składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wpłatę podatku za styczeń.

Czasowe sporadyczne wykorzystywanie pomieszczeń zakwaterowania kuracjuszy do udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnione od losowych zdarzeń (choroby kuracjusza) nie zmienia istoty tych pomieszczeń z pomieszczeń zamieszkiwania na pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Tak uznał w wyroku z dnia 28 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Wydłużeniu ulegnie termin do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości dla osób prawnych. Istotne zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza ustawa tzw. deregulacyjna.

czwartek, 27 października 2011 11:39

Urządzenie reklamowe może być budowlą

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Wielkość konstrukcji i jej parametry techniczne, determinujące trwałość urządzenia reklamowego, a nie technologia wykonania fundamentu oraz możliwości przeniesienia jej w inne miejsce, przesądzają o tym, iż urządzenie to należy traktować jako trwale związane z gruntem. Tak w wyroku z dnia 8 września 2011 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II OSK 1302/10).

wtorek, 25 października 2011 16:16

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości garaży

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Garaż może być stanowiącą nieruchomość częścią budynku mieszkalnego albo elementem nieruchomości wspólnej w budynku. Określenie właściwej stawki podatku od nieruchomości w przypadku garaży w budynkach mieszkalnych jest uzależnione od tego, czy stanowią one odrębne nieruchomości, czy też są elementami nieruchomości wspólnej.

Strona 7 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________