ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

czwartek, 22 września 2011 12:20

Przenośny pawilon handlowy a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Przenośny pawilon handlowy nie jest trwale związany z gruntem. W konsekwencji nie podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak uznał w wyroku z dnia 23 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 527/11).

wtorek, 06 września 2011 13:49

Kategorie budynków dla podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Organy podatkowe określają wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości w oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych przez starostów, uwzględniając zarazem sposób wykorzystywania nieruchomości.

Aby dane były aktualne istnieje obowiązek zgłaszania właściwemu staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Zmian w ewidencji dokonuje się z urzędu lub na wniosek, m.in. właścicieli nieruchomości.

piątek, 02 września 2011 13:01

Podatek od nieruchomości służących wydobywaniu kopalin

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W ocenie organów podatkowych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również znajdujące się w wyrobisku górniczym obiekty budowlane służące do wydobywania kopalin. Natomiast w ocenie sądu niedookreśloność przepisu ustawy podatkowej sprawia, że podatnik nie może sam sprecyzować obowiązku podatkowego w sposób prawidłowy.

Problem ten rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny na rozprawie zaplanowanej na dzień 13 września 2011 r.

środa, 31 sierpnia 2011 17:24

Budynek mieszkalny zajęty częściowo na działalność

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatek od nieruchomości od obiektów budowlanych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Część budynku mieszkalnego zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowana jest stawką wyższą, a część mieszkalna - niższą stawką podatku od nieruchomości. Nie dochodzi więc do podwójnego opodatkowania.

środa, 03 sierpnia 2011 15:49

Stawka podatku w przypadku podmiotów leczniczych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obecnie, od dnia 1 lipca 2011 r. posługujemy się ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654). Ustawa ta zmienia przepisy o podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o stawkę preferencyjną od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

wtorek, 02 sierpnia 2011 16:32

Stawka podatku przy zmianie wartości budowli

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Gdy podatnik dokonuje prac, których konsekwencją jest zmiana wartości budowli, to te prace nie powodują, że obowiązek podatkowy w zakresie tej budowli ustaje na czas prowadzenia takich prac. W przypadku gdy część budowli nadal istnieje, to podlega ona opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przez cały rok podatkowy. Tak wynika z pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2011 r.

Strona 8 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________