ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

piątek, 08 lipca 2011 12:53

Stawka podatku dla miejsca parkingowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Odrębny lokal, w którym znajdują się miejsca parkingowe, usytuowany w budynku mieszkalnym powinien być opodatkowany według stawki podatku od nieruchomości przewidzianej dla pozostałych części budynków. Do miejsca parkingowego nie można stosować najniższej stawki podatku od nieruchomości. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (I SA/Ol 131/11).

poniedziałek, 04 kwietnia 2011 11:21

Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 21 lutego 2011 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Zdaniem resortu finansów, obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują regulacje uniwersalne umożliwiające zmianę wysokości stawki podatku od nieruchomości dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania - również w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Czytelnicy pytają: Zawiesiłam dzialalność. Czy muszę płacić podatek za lokal, w którym prowadziałam działalność lub czy przysługiuje mi jakaś niższa oplata za ten lokal? Znajduje się on w moim rodzinym domu mieszkalnym.

Sprawdź zasady stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości do budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W dniu 17 stycznia 2011 r. upłynie termin złozenia deklaracji podatkowej na podatek od nieruchomości w przypadku osób prawnych.

wtorek, 11 stycznia 2011 21:38

Budynek z kondygnacją garażową

Napisane przez Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Pod wielokondygnacyjnym budynkiem biurowym mieści się otwarta powierzchnia garażu, gdzie poszczególne stanowiska są wydzielone przez słupy nośne konstrukcji budynku. Powierzchnia garażu posiada dwie pełne ściany, ograniczające ją w obrysie budynku jedynie z dwóch krótszych boków, natomiast pozostałe dwa boki są otwarte.

Czy dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy wziąć pod uwagę powierzchnię użytkową, gdyż nie wydaje się, by tak pobudowany garaż, który w całości mieści się w obrysie budynku, należało zaliczyć do budowli?

 

Strona 9 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________