ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości

poniedziałek, 23 sierpnia 2010 11:14

Piec przemysłowy a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości pieców przemysłowych.

czwartek, 12 sierpnia 2010 13:48

Brak wody a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Brak możliwości dostępu do wody, do czasu uzyskania takiej możliwości, niekiedy należy traktować jako względy techniczne, uniemożliwiające wykorzystanie - przynajmniej budynków - do działalności gospodarczej.

wtorek, 10 sierpnia 2010 15:15

To budowla podlega podatkowi od nieruchomości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 16 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że niezależnie od tego, czy dany obiekt będzie uznany za tymczasowy z uwagi na jego czasowe przeznaczenie, aby być przedmiotem podatku od nieruchomości musi spełniać warunki budowli.

poniedziałek, 02 sierpnia 2010 17:17

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2011

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Są już znane górne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2011 r.

Podatnik który zawiesi działalność gospodarczą oprócz udogodnień związanych z nierozliczaniem VAT oraz podatku dochodowego będzie płacił podatek od nieruchomości według obniżonych stawek. Tak wynika z projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt tej ustawy zawiera zmiany w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.).

czwartek, 01 lipca 2010 16:27

Kiedy opodatkować parking?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Parking niewątpliwie stanowi obiekt budowlany, i o ile znajduje się w pasie drogowym związany jest z prowadzeniem i obsługą ruchu.

Strona 10 z 11
powrót Podatki Podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________