ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Umowa namju a podatek od nieruchomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2013 14:05

Umowa namju a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, czy wynajmując swój lokal lub budynek innemu podmiotowi można uwolnić się od podatku od nieruchomości i spisać umowę tak, żeby ten podatek poniósł najemca.

Umowa cywilnoprawna, którą jest umowa najmu, jako regulująca wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy stronami tej umowy (prawo prywatne), nie spowoduje skutków na gruncie przepisów prawa publicznego.

W wyniku takiej umowy, o której wspomniano w pytaniu wynajmujący, na którym ciąży obowiązek podatkowy, miałby zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, natomiast najemca, który by uiszczał podatek na podstawie ww. umowy, świadczyłby nienależnie. Z pewnym wyjątkiem, o którym przeczytasz tutaj.

 

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Umowa namju a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________