ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Stawki podatku od nieruchomości 2014

wtorek, 14 stycznia 2014 12:57

Stawki podatku od nieruchomości 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku od nieruchomości w 2014 r.

Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 9 września 2013 r. określił wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (Mon.Pol. poz. 724).


 

- od gruntów

2014 r.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni

0,89 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni

4,56 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni

0,46 zł

- od budynków lub ich części

mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,74 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,03 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej

10,75 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,68 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,73 zł

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Stawki podatku od nieruchomości 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________