ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Pola golfowe bez ulgi w podatku od nieruchomości

poniedziałek, 17 marca 2014 23:24

Pola golfowe bez ulgi w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pola golfowe nie będą zwolnione od podatku od nieruchomości, tak uznał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 23698/14. Wprowadzenie odmiennych reguł opodatkowania polegających na zwolnieniu z podatku dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą pól golfowych oznaczałoby nierówność w traktowaniu podatników. Dopuszczone prawem wyjątki wymagają zachowania proporcjonalności i sprawiedliwości dokonywanych zróżnicowań.

O opodatkowaniu gruntów podatkiem od nieruchomości, rolnym lub leśnym decyduje oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków oraz wykorzystywanie gruntu na określone cele, w tym rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niezależnie od tego, jak są oznaczone w ewidencji, są opodatkowane podatkiem od nieruchomości według najwyższej stawki.

Pod względem opodatkowania podatkiem od nieruchomości inaczej są traktowane grunty zajęte na działalność sportową niestanowiącą działalności gospodarczej, a więc działalność klubów sportowych i związków sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności, inaczej zaś grunty zajęte na działalność sportową prowadzoną w formie spółek kapitałowych. Te drugie są opodatkowane najwyższą stawką podatku tj. od działalności gospodarczej.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Pola golfowe bez ulgi w podatku od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________