ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Wyciąg narciarski podlega opodatkowaniu jako całość

środa, 19 marca 2014 23:10

Wyciąg narciarski podlega opodatkowaniu jako całość

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Cała konstrukcja wyciągu narciarskiego tworzy budowlę, potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. ( I SA/Gl 1217/13).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają zatem wszystkie elementy wyciągu, tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Wyciąg narciarski jest budowlą sportową wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Załącznik do tej ustawy wśród budowli sportowych wymienia kolejki linowe. Nie ma jednak podziału na części budowlane i niebudowlane kolejki linowej, występuje określenie budowla - jako całość. Kolejka linowa, jako całość stanowi budowlę w rozumieniu ustawy podatkowej i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


Dlatego wszystkie elementy konstrukcji wyciągu narciarskiego, a więc także liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe itp., dopiero łącznie spełniają funkcję, do której zostały wzniesione. Nie można przyjąć, że funkcję wyciągu narciarskiego (przewóz osób, narciarzy, snowboardzistów) realizują wyłącznie fundamenty. Pomimo, że elementy budowlane (fundamenty) nie są technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to jednak dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową składającą się na budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. W konsekwencji opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie elementy wyciągu, tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Wyciąg narciarski podlega opodatkowaniu jako całość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________