ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Telekomunikacyjne linie kablowe a podatek od nieruchomości

poniedziałek, 05 kwietnia 2010 09:12

Telekomunikacyjne linie kablowe a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 12 maja 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że sieci techniczne to wszelkiego rodzaju sieci utworzone z kabli, przewodów itd., tworzą pewną całość dla możliwości przesyłania różnych postaci energii, sygnałów itd.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają elementy składające się na taką sieć, a więc zarówno kable - przewody, jak i kanalizacja; kable te nie muszą być umieszczone w kanalizacji technicznej, nie ma znaczenia to czy w takiej kanalizacji zostały umieszczone (wtedy zwiększają wartość danej budowli).

Sąd orzekł, że linie kablowe nie są ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. W związku z tym, decydujące znaczenie ma to, czy stanowią one budowlę lub jej część albo urządzenie budowlane. W ocenie Sądu, skoro przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako przedmiot opodatkowania wskazują budowle lub ich części i w zakresie definicji budowli odsyłają do przepisów prawa budowlanego, to ostatecznie decydujące znaczenie mają właśnie te przepisy.

Sieci techniczne to linie kablowe umieszczone pod ziemią, zarówno wtedy, gdy ułożone są bezpośrednio w ziemi, jak i wtedy, gdy umieszczone są w kanalizacji kablowej, w tym ostatnim przypadku składnikami tej sieci będą zarówno same linie (przewody), jak i kanalizacja w których je ułożono.

Kablem telekomunikacyjnym doprowadzany jest sygnał do różnych odbiorców, rozgałęzienia kabla zapewniające łączność telekomunikacyjną tworzą sieć techniczną, w niniejszym przypadku ta sieć kablowa zainstalowana była w kanalizacji kablowej stanowiącej rodzaj zabezpieczenia (osłony) dla przewodów. Złożona z tych składników (tj. przewodów i kanalizacji) budowla stanowi funkcjonalną całość, jest przykładem rozwiązania techniczno-użytkowego umożliwiającego przesyłanie sygnałów telekomunikacyjnych bez kolizji z innymi urządzeniami i instalacjami.

Sama kanalizacja techniczna bez umieszczenia w niej kabli przesyłowych, w istocie nie spełnia żadnej funkcji, zaś wykonywanie działalności gospodarczej przez spółkę wiązało się z czynieniem użytku zarówno z kabli przesyłowych, jak i kanalizacji stanowiącej osłonę (zabezpieczenie) dla tychże kabli. Możliwość demontażu całej konstrukcji poprzez usunięcie kabli z kanalizacji bez ich uszkodzenia, nie pozbawiała kabli ich podstawowej cechy, tj. urządzenia przesyłającego impulsy telekomunikacyjne.

Sąd potwierdził tym samym stanowisko organów podatkowych co do opodatkowania linii kablowych jako prawidłowe.

 

powrót Podatki Podatek od nieruchomości Telekomunikacyjne linie kablowe a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________