ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Artykuły w etykietach: kolejka linowa
Podatek od nieruchomości

Cała konstrukcja wyciągu narciarskiego tworzy budowlę, potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 5 marca 2014 r. ( I SA/Gl 1217/13).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 10 kwietnia 2012 17:54

Opodatkowanie stacji narciarskiej

Przy rozważaniu opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji narciarskiej, opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2012 r., II FSK 1589/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Gminy mogą pobierać podatek od nieruchomości od wartości nie tylko konstrukcji nośnych kolejki (słupów, lin napinających), ale także od urządzeń technicznych mających zastosowanie w wyciągach orczykowych i krzesełkowych (dźwigów, silników, kół napędowych, krzesełek). Tak uznał w wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1589/10).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Artykuły w etykietach: kolejka linowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________