ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Artykuły w etykietach: obiekt budowlany
Podatek od nieruchomości

Ministerstwo Finansów zastanawia się nad zmianą definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości. Problem zostanie przeanalizowany pod kątem możliwości doprecyzowania przepisów, w zakresie definicji budowli jako jednego z przedmiotów opodatkowania tym podatkiem (pismo z dnia 11 października 2012 r., SPS-023-8626/12).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Sprawdź, czy systemy antenowe podlegają podatkowi od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
poniedziałek, 18 czerwca 2012 18:19

Linie kablowe w kanalizacji kablowej są opodatkowane

W przypadku, gdy składające się na sieć uzbrojenia terenu przewody - linie kablowe umieszczone zostaną (w uzasadniony sposób) w odpowiedniej kanalizacji kablowej, przewody te i obejmujące je kanalizacje, spełniając samodzielnie przesłanki bycia odrębnymi budowlami, pozostawać będą w funkcjonalnym związku, tworząc całość techniczno-użytkową traktowaną jako jeden obiekt budowlany (wyrok z dnia 6 marca 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, I SA/Bd 1107/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 11 października 2011 16:12

Farma słoneczna. Może podlegać opodatkowaniu

Jest już odpowiedź Ministra Finansów w sprawie opodatkowania farmy słonecznej (elektrowni słonecznej zabudowanej modułami fotowoltanicznymi) podatkiem od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości

Przenośny pawilon handlowy nie jest trwale związany z gruntem. W konsekwencji nie podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak uznał w wyroku z dnia 23 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (I SA/Łd 527/11).

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
wtorek, 02 sierpnia 2011 16:06

Budynek wraz z instalacjami

Budynek wraz z instalacjami stanowi odrębny obiekt budowlany, zatem związanych z nim urządzeń technicznych nie można zaliczyć do budowli podlegających odrębnemu opodatkowaniu.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
czwartek, 06 maja 2010 14:40

Instalacje i urządzenia techniczne

Sprawdź, czy instalacje i urządzenia techniczne są przedmiotem opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Opublikowane w Podatek od nieruchomości
powrót Podatki Podatek od nieruchomości Artykuły w etykietach: obiekt budowlany

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________