ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn

poniedziałek, 06 sierpnia 2012 16:28

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Planowna jest zmiana przepisów spadkowych. Nowe rozwiązanie umożliwi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym do III grupy podatkowej. Zmiana musi nastąpić z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., w którym TK uznał za niezgodne z zasadą ochrony interesów w toku zmianę przepisów, która nastąpiła między 2006 a 2007 rokiem.

piątek, 11 maja 2012 12:42

Spóźnione zawiadomienie o nabyciu spadku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Upływ terminu w ramach którego należy zawiadomić organ podatkowy o otrzymanym spadku powoduje utratę prawa do zwolnienia od podatku. Skutków tych nie można anulować poprzez przywrócenie terminu, bez względu na przyczynę jego uchybienia, zawinioną bądź niezawinioną.

poniedziałek, 09 kwietnia 2012 10:36

Opodatkowanie nabycia spadku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Gdy ustalona wartość rynkowa rzeczy lub praw nabytych przez podatnika z I grypy podatkowej spadku nie przekracza kwoty 9.637 zł, to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast w przypadku, gdy wartość rynkowa nabytej rzeczy lub prawa przekracza ww. kwotę, wówczas jej nadwyżka ponad wskazaną kwotę podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Świadczenia nieodpłatnej renty, na rzecz drugiego małżonka, mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lub podatkiem od spadków i darowizn (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2012 r. potwierdził, że spadkobierca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, odnoszących się do inwestycji, którą rozpoczął spadkodawca.

wtorek, 28 lutego 2012 11:48

Darowizna. Może zmienić stawkę podatku z 75% na 20%

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Postępowanie w sprawie ustalenia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach może prowadzić do stwierdzenia, że nie ma pokrycia dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków w mieniu zgromadzonym w tym roku lub wcześniej. Na tej podstawie podatnik jest obciążany sankcyjną stawką podatku w wysokości 75%.

Udowodnienie otrzymania darowizny może tę stawkę obniżyć do 20% (wyrok z dnia 25 stycznia 2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie I SA/Ol 725/11).

Strona 2 z 5
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________