ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn

Podatnik, który oświadczenie o nabyciu spadku złoży zbyt wcześnie, nie traci prawa do zwolnienia z podatku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 15 lutego 2012 r., II FSK 1538/10).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2011 r. uznał, że wpłata na rzecz obdarowanego należności pieniężnej na konto bankowe jego wierzyciela spełnia wymóg, o którym mowa w art 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tzn. może korzystać ze zwolnienia od podatku. Może to być nawet spłata zaległości podatkowych!

Nie budzi wątpliwości, iż w przypadku zwolnienia w podatku od spadków i darowizn nie wystarczy zawrzeć umowę darowizny, należy również zgłosić ten fakt organowi podatkowemu we właściwym terminie i udokumentować przekazanie darowizny na rachunek bankowy obdarowanego. Trudno jednak wywieść z analizowanego przepisu, że skorzystanie przez podatnika z przewidzianego tam zwolnienia może nastąpić tylko w sytuacji, gdy jest on posiadaczem rachunku bankowego i darowane środki pieniężne zostaną przekazane przez darczyńcę na ten właśnie rachunek bankowy.

Tak wynika z wyroku z dnia 28 kwietnia 2011 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (I SA/Łd 302/1).

piątek, 18 listopada 2011 12:51

Nowy wzór formularza w podatku od spadków i darowizn

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 23 października 2011 r. obowiązuje nowy formularz SD-3 i SD-3/A w podatku od spadków i darowizn. Te deklaracje podatkowe składają osoby, które nabyły rzeczy lub prawa majątkowe i podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Nowy formularz ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zapisu zwykłego oraz zapisu windykacyjnego.

Od dnia 23 października 2011 r. obowiązuje nowy formularz SD-Z2 w podatku od spadków i darowizn. Tę deklarację podatkową składają osoby, które nabyły rzeczy lub prawa od najbliższej rodziny, aby móc skorzystać ze zwolnienia darowizny lub spadku od podatku.

Nowy formularz ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku zapisu zwykłego oraz zapisu windykacyjnego.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w przypadku darowizny między członkami najbliższej rodziny nie jest konieczne, aby pieniądze zostały przelane na konto obdarowanego. Wystarczy, by obdarowany faktycznie korzystał z tych pieniędzy.

Strona 3 z 5
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________