ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn

środa, 17 sierpnia 2011 10:51

Zmiany w podatku od spadków i darowizn w 2012

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Ustawa ta wprowadza korzystne dla podatników zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejdą one w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

poniedziałek, 15 sierpnia 2011 14:41

Zmiana warunków nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej jest niezgodna z Konstytucją (P 36/10). Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 lipca 2011 r.

Trybunał rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczące wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę.

poniedziałek, 25 lipca 2011 15:00

Zapis windykacyjny. Podlega podatkowi

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Od dnia 23 października 2011 r. w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, zmienią się zasady regulujące kwestie dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Między innymi wejdzie w życie możliwość dokonania zapisu windykacyjnego.

poniedziałek, 18 lipca 2011 15:59

Darowizna całkowicie zwolniona z podatku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Całkowite zwolnienie darowizny od podatku następuje pod warunkiem zgłoszenia przez obdarowanego faktu nabycia majątku organowi podatkowemu i udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy.

środa, 22 czerwca 2011 10:33

Umowa o opiekę a ulga podatkowa

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W najbliższym czasie Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sprawę dotyczącą wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę, dzięki której można skorzystać z ulgi podatkowej (P 36/10).

W rozstrzyganej sprawie podatniczka nabyła w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po zmarłej, którą się opiekowała. Wniosła więc o zastosowanie ulgi podatkowej w podatku od spadków i darowizn. W ocenie organu podatkowego umowa jednak nie spełniła wymogów uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej.

czwartek, 10 marca 2011 14:58

Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 9 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obowiązek udokumentowania przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez kasę oszczędnościowo-kredytową, który pozwala skorzystać ze zwolnienia w przypadku darowizny pieniężnej, jest spełniony, także wtedy gdy wpłaty dokona osoba obdarowana, a nie darczyńca (II FSK 1953/09).

Strona 4 z 5
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________