Sprzedaż lub darowizna działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego spadkiem
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Sprzedaż lub darowizna działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego spadkiem

środa, 07 kwietnia 2010 18:24

Sprzedaż lub darowizna działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego spadkiem

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Co do zasady nabycie przez osobę fizyczną w drodze dziedziczenia własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Jednakże nabycie gospodarstwa rolnego w drodze dziedziczenia jest zwolnione od tego podatku, jeżeli w chwili nabycia nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a nabywca będzie to gospodarstwo rolne prowadził przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zatem dla zachowania powyższego zwolnienia podatkowego w okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia gospodarstwa rolnego nabywca nie może ani darować, ani sprzedać zarówno całości, jak i części nabytego w spadku gospodarstwa rolnego. Nabywca, chcąc skorzystać ze zwolnienia, musi prowadzić gospodarstwo rolne obejmujące wszystkie działki nabyte w spadku.

Fakt, że po sprzedaży jednej działki nabywca nadal będzie prowadził gospodarstwo rolne, ponieważ pozostała część nieruchomości jest większa niż 1 ha, nie powoduje, że zostaje zachowane prawo do zwolnienia. Istotą zwolnienia jest, aby nabywca spadku prowadził gospodarstwo nabyte w spadku.

Wobec powyższego sprzedaż lub darowizna działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w spadku, przed upływem 5 lat od dnia nabycia, powoduje konieczność zapłaty podatku od wartości całego gospodarstwa rolnego.

 

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Sprzedaż lub darowizna działki rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego spadkiem

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________