ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

czwartek, 07 marca 2013 13:54

Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeżeli spadkobierca chce skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z tzw. grupa zerową (jako małżonek, dziecko, rodzic, pasierb, rodzeństwo, ojczym ilub macocha), musi złożyć formularz SD-Z do urzędu skarbowego. W przypadku nabycia mieszkania w drodze spadku należy to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli nabycie spadku odbyło się w drodze poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza w formie aktu notarialnego, to wówczas nie trzeba składać formularza SD-Z. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn, należy spełnić szereg warunków przewidzianych w ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.). Więcej przeczytasz tutaj.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________