ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Umowa nieodpłatnej renty

piątek, 01 października 2010 12:35

Umowa nieodpłatnej renty

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Czy dla zachowania zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768), wystarczy zawrzeć umowę nieodpłatnej renty w formie aktu notarialnego? W akcie będzie określona wysokość tej renty i termin wypłaty – raz w miesiącu.

Warunek dla skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn zostanie w ten sposób spełniony. Osoba, na rzecz której ustanowiona jest renta w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku składania zgłoszenia SD-Z2, ponieważ zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Umowa nieodpłatnej renty

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________