ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: dziedziczenie
Podatek od spadków i darowizn

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis, który przewidywał miesięczny termin na zgłoszenie do urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych dla uzyskania prawa do zwonienia podatkowego. Obecnie termin ten wynosi 6 miesięcy.

W dniu 9 czerwca 2011 r. została uchwalona ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Ustawa ta wprowadza korzystne dla podatników zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejdą one w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: dziedziczenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________