ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: grupa zerowa
Podatek od spadków i darowizn
czwartek, 07 marca 2013 13:54

Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

Jeżeli spadkobierca chce skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z tzw. grupa zerową (jako małżonek, dziecko, rodzic, pasierb, rodzeństwo, ojczym ilub macocha), musi złożyć formularz SD-Z do urzędu skarbowego. W przypadku nabycia mieszkania w drodze spadku należy to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Podatnik, który oświadczenie o nabyciu spadku złoży zbyt wcześnie, nie traci prawa do zwolnienia z podatku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 15 lutego 2012 r., II FSK 1538/10).

poniedziałek, 18 lipca 2011 15:59

Darowizna całkowicie zwolniona z podatku

Całkowite zwolnienie darowizny od podatku następuje pod warunkiem zgłoszenia przez obdarowanego faktu nabycia majątku organowi podatkowemu i udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy.

Od 1 stycznia 2009 r. zwolnione z podatku od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: grupa zerowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________