ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: małożonek podatnika
Podatek od spadków i darowizn

Jeśli nieruchomość stanowiła współwłasność majątkową małżeńską, to po śmierci jednego z małżonków, dziedziczeniu podlegałaby tylko część udziału w nieruchomości, która przysługiwała zmarłemu małżonkowi. Zakładając, że każdy z małżonków miał udział równy, to drugiemu z małżonków przypadłoby połowa udziałów z racji ustania wspólności majątkowej małżeńskiej i dodatkowo udział z racji dziedziczenia po drugim współmałżonku.

poniedziałek, 23 sierpnia 2010 11:07

Zastaw skarbowy w 2011

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje uprawnienie zabezpieczania zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę w formie zastawu skarbowego.

Opublikowane w Inne
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: małożonek podatnika

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________