ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: nabycie mieszkania w spadku
Podatek od spadków i darowizn
czwartek, 07 marca 2013 13:54

Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

Jeżeli spadkobierca chce skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z tzw. grupa zerową (jako małżonek, dziecko, rodzic, pasierb, rodzeństwo, ojczym ilub macocha), musi złożyć formularz SD-Z do urzędu skarbowego. W przypadku nabycia mieszkania w drodze spadku należy to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: nabycie mieszkania w spadku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________