ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: spółka cywilna
Podatek od spadków i darowizn
czwartek, 09 października 2014 10:19

Wystąpienie małżonka ze spółki cywilnej

Pytanie: Jak korzystnie podatkowo rozwiązać sytuację wystąpienia małżonka ze spółki cywilnej?

Małżonkowie prowadzą spółkę cywilną. Kupili na nazwisko obojga małżonków nieruchomość gruntową, na której wybudowali budynek biurowy i magazyn, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Jeden z współmałżonków zamierza wystąpić ze spółki, a na jego miejsce do spółki wejdą dwie córki.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka, ani też małżonków wspólników. Orzekł w wyroku z dnia 21 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 170/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 23 stycznia 2012 16:27

Towary pozostałe po likwidacji spółki cywilnej

Sprawdź, co należy zrobić z towarami pozostałymi po likwidacji spółki cywilnej, która była podatnikiem VAT.

Opublikowane w VAT
środa, 19 października 2011 13:17

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Przychody otrzymane przez wspólnika w związku ze zwrotem, m.in. wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych wkładów, są zwolnione z podatku dochodowego. Czynność wypłaty udziału z zysku, bieżącego czy też z lat ubiegłych, nie rodzi skutków podatkowych.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 31 stycznia 2011 08:41

Refundacja kosztów bonów gastronomicznych

Sprawdź, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na refundację kosztów bonów gastronomicznych oraz jak je rozliczyć księgowo.

Opublikowane w Podatki dochodowe
niedziela, 02 stycznia 2011 21:59

Wspólnik spółki cywilnej o obcym obywatelstwie

Obywatelka Hiszpanii, zamieszkała w Polsce jest wspólnikiem spółki cywilnej, prowadzącej działalność gospodarczą. Na rok 2010 zaprowadziła księgę przychodów i rozchodów w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z dochodów spółki cywilnej (zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2010 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Drugi wspólnik jest Polakiem.

Czy wspólniczka hiszpańska ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe?

Opublikowane w KPiR

Senacki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej złożony w Sejmie przewiduje, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r., wprowadzenie do tej ustawy przepisów regulujących złożenie korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT lub podatku akcyzowego przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem tych podatków.

Opublikowane w Akcyza
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: spółka cywilna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________