ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: udokumentowanie darowizny
Podatek od spadków i darowizn

Udokumentowanie otrzymanej darowizny wpłatą na rachunek bankowy, nie musi polegać na tym, że tylko darczyńca wpłaca obdarowanemu. Zwolniona z podatku będzie każda darowizna, która zostanie wpłacona na rachunek bankowy, nie ma znaczenia przez kogo. Może to być sam darczyńca.

poniedziałek, 18 lipca 2011 15:59

Darowizna całkowicie zwolniona z podatku

Całkowite zwolnienie darowizny od podatku następuje pod warunkiem zgłoszenia przez obdarowanego faktu nabycia majątku organowi podatkowemu i udokumentowania otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek nabywcy.

czwartek, 10 marca 2011 14:58

Zwolnienie z podatku darowizny pieniężnej

W wyroku z dnia 9 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że obowiązek udokumentowania przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez kasę oszczędnościowo-kredytową, który pozwala skorzystać ze zwolnienia w przypadku darowizny pieniężnej, jest spełniony, także wtedy gdy wpłaty dokona osoba obdarowana, a nie darczyńca (II FSK 1953/09).

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny.

powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: udokumentowanie darowizny

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________