ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: ulga mieszkaniowa
Podatek od spadków i darowizn

Cel mieszkaniowy wymagany do skorzystania z ulgi mieszkaniowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), realizuje również wydatek poniesiony na zakup działki rolnej, pod warunkiem że działka ta – w ustawowym terminie – faktycznie zmieni przeznaczenie na działkę pod budowę budynku mieszkalnego.

Opublikowane w Podatki dochodowe

WSA w Warszawie w dniu 18 grudnia 2013 r. wydając wyrok (III Sa/Wa 1177/13) kolejny raz potwierdził, że zbycie udziału w mieszkaniu po śmierci jednego z małżonków, między którymi istniała współwłasność majątkowa małżeńska nie podlega opodatkowaniu, jeśli nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku nabycia mieszkania, gdy nie nastąpiło ono w ramach działalności gospodarczej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 20 listopada 2013 08:27

Będzie nowa ulga mieszkaniowa

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zupełnie nową kolejną tzw. ulgę mieszkaniową.

Opublikowane w Podatki dochodowe
czwartek, 07 marca 2013 13:54

Ulga mieszkaniowa dla spadkobierców

Jeżeli spadkobierca chce skorzystać ze zwolnienia od podatku w związku z tzw. grupa zerową (jako małżonek, dziecko, rodzic, pasierb, rodzeństwo, ojczym ilub macocha), musi złożyć formularz SD-Z do urzędu skarbowego. W przypadku nabycia mieszkania w drodze spadku należy to uczynić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

poniedziałek, 06 sierpnia 2012 16:28

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Planowna jest zmiana przepisów spadkowych. Nowe rozwiązanie umożliwi skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym do III grupy podatkowej. Zmiana musi nastąpić z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2011 r., w którym TK uznał za niezgodne z zasadą ochrony interesów w toku zmianę przepisów, która nastąpiła między 2006 a 2007 rokiem.

Sprawdź wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2012.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 15 sierpnia 2011 14:41

Zmiana warunków nabycia prawa do ulgi mieszkaniowej

Zmiana wymogów formalnych umowy o opiekę zawartej przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej jest niezgodna z Konstytucją (P 36/10). Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 5 lipca 2011 r.

Trybunał rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie dotyczące wymogów formalnych przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę.

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2010 r. Minister Finansów wyjaśnił kiedy i jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz czy w takim przypadku można skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki Podatek od spadków i darowizn Artykuły w etykietach: ulga mieszkaniowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________