ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można ustalić rodzaj i parametry środka transportowego na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków transportowych, jest dowód rejestracyjny. Dowód rejestracyjny jest dokumentem urzędowym sporządzonym w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej, a zatem stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są wyłącznie ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe, naczepy, przyczepy, a nie zespoły pojazdów. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów jest natomiast jednym z parametrów decydującym o ich opodatkowaniu. Tak w wyroku z z dnia 16 lutego 2011 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (I SA/Ol 873/10).

poniedziałek, 20 lutego 2012 22:36

Samochód zarejestrowany za granicą nie podlega opodatkowaniu

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Konieczność opłacania podatku od środków transportowych nie jest uzależniona od użytkowania pojazdu ani jego fizycznego posiadania, obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Do czasu rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadzonego z zagranicy środka transportowego (nowego lub używanego, zarejestrowanego lub nie) nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. Tak w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r. uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (III SA/Po 395/11).

Od 2012 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych DT-1 i DT-1/A. W szczególności dotyczy on osób prawnych, ponieważ osoby fizyczne będą mogły do końca 2012 r. korzystać z dotychczasowych deklaracji.

Sprawdź stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 2012 r.

poniedziałek, 17 października 2011 13:43

Podatek od środków transportowych dla samochodów ciężarowych w 2012

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2012 r.

poniedziałek, 17 października 2011 13:45

Podatek od środków transportowych dla naczep i przyczep w 2012

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w 2012 r.

Strona 2 z 3
powrót Podatki Podatek od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________