ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych
Podatek od środków transportowych

wtorek, 28 września 2010 19:36

Podatek transportowy może być kosztem

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązek zapłaty przez podatnika na rzecz leasingodawcy podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury wynika z treści zawartej przez strony umowy leasingu, a kwota tego podatku stanowi część opłat związanych z umową leasingu. Właściwe będzie więc klasyfikowanie przez podatnika zwracanych leasingodawcy z tego tytułu kwot do kosztów podatkowych.

wtorek, 28 września 2010 19:26

Podatek transportowy można odliczyć

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że w przypadku podpisania umowy leasingu podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony, wynikający z faktury dokumentującej kwotę podatku od środków transportowych.

wtorek, 28 września 2010 19:08

Obowiązek podatkowy w podatku transportowym

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

czwartek, 06 maja 2010 14:05

Zespół pojazdów

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Niedopuszczalne jest traktowanie ciągnika siodłowego i przyczepy jako jednego pojazdu podlegającego opodatkowaniu. Przedmiotem podatku jest zarówno ciągnik, jak i przyczepa.

Strona 3 z 3
powrót Podatki Podatek od środków transportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________