ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki Podatek od środków transportowych Stawki podatku od środków transportowych w 2012

poniedziałek, 17 października 2011 13:46

Stawki podatku od środków transportowych w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów określi stawki podatku od środków transportowych na 2012 r. Jest już propozycja wysokości tych stawek w projekcie nowego obwieszczenia.

Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych (wskazane w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), obowiązujące w następnym roku podatkowym.
Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%.

 

Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Wysokość stawek minimalnych określa się dla:

  • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  • ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz
  • dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2011 r., tj. na dzień 3 października 2011 r. wyniósł 4,3815 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 11,29% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2010 r. wynosił 3,9370 zł. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2011.

Sprawdź stawki dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Sprawdź stawki dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Sprawdź stawki dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

powrót Podatki Podatek od środków transportowych Stawki podatku od środków transportowych w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________